SKOWYRA & LEŚ

KANCELARIA ADWOKATÓW SPÓŁKA PARTNERSKA

Skowyra i Leś Kancelaria Adwokatów Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych, jak i obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie naszych Klientów, oczekujących kompleksowej i profesjonalnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Jako jedni z nielicznych prawników posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, odszkodowań majątkowych, postępowań spornych z ZUS i w sprawach upadłościowych.

Sprawy sporne z ZUS

Sprawy sporne z ZUS

Prowadzenie postępowań spornych z ZUS jest jedną z podstawowych sfer praktyki naszych prawników. Legitymując się bogatym doświadczeniem i wysokiej jakości wiedzą oferujemy naszym Klientom pomoc prawną polegającą na reprezentacji ich interesów w toku postępowań prowadzonych
przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również postępowań sądowych prowadzonych z udziałem Zakładu. 

Sprawy upadłościowe

Sprawy upadłościowe

Skowyra i Leś Kancelaria Adwokatów Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie świadczy pomoc w zakresie obsługi prawnej dłużnika (upadłego),
jak również obsługi prawnej wierzyciela, na wszystkich etapach postępowania upadłościowego (restrukturyzacyjnego). Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Odszkodowania majątkowe

Odszkodowania majątkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne związane z prawem odszkodowań. Świadczona pomoc rozpoczyna się od ustalenia podstawy prawnej odpowiedzialności sprawcy szkody lub osoby obowiązanej do jej naprawienia, następnie zaś sprowadza się reprezentacji interesów naszych Klientów na etapie postępowania przedsądowego i sądowego. Wszelkie czynności podejmowane przez prawników zmierzają do uzyskania na rzecz Klientów stosownych odszkodowań.

Pomoc prawna w sprawach nieruchomości

Pomoc prawna w sprawach nieruchomości

Sprawy z zakresu prawa nieruchomości stanowią wiodącą specjalizację
naszej Kancelarii. Bogate doświadczenie oraz wieloletnia praktyka w tej dziedzinie pozwala nam zapewnić wysoki poziom świadczonego doradztwa również w najbardziej skomplikowanych sprawach z tej płaszczyzny prawa.

Poznaj nas i dowiedz się, jacy specjaliści mogą zająć się Twoją sprawą

KONTAKT

SKOWYRA & LEŚ KANCELARIA ADWOKATÓW SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa