KONTAKT

Skowyra i Leś Kancelaria Adwokatów Spółka partnerska
ul. Ratuszowa 11 lok. 743
03-450  Warszawa

NIP: 1182129472
REGON: 36537262900000
KRS: 0000636405

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 

Rachunek bankowy:
31 1090 1014 0000 0001 3335 5072
(BZ WBK)

Google map