Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc, fachowe wsparcie i opracowanie skutecznych strategii działań, które pozwalają wypracować optymalne rozwiązania danej sytuacji. Poznaj nas i dowiedz się, jacy specjaliści mogą zająć się Twoją sprawą:

Adwokat Jarosław Skowyra

Adwokat Jarosław Skowyra

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Aktualnie uczęszcza na stacjonarne studia doktoranckie z zakresu prawa prowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W swoim dorobku posiada publikacje naukowe w renomowanych czasopismach prawniczych. Jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (numer wpisu: 6545). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent sędziego w warszawskich sądach rejonowych, a następnie jako prawnik w renomowanych kancelariach adwokackich oraz działach prawnych spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie odszkodowań, prawie rodzinnym i prawie gospodarczym. 

Adwokat Jarosław Leś

Adwokat Jarosław Leś

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Posiada wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod numerem 5556. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2010 roku pracując w warszawskich kancelariach prawnych, instytucji rynku finansowego oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie. Posługuje się biegle językiem angielskim. Jego specjalnościami są sprawy sporne z ZUS, sprawy upadłościowe, jak równie zagadnienia dotyczące prawa karnego, prawa pracy i prawa spółdzielczego. 

 

Współpracują z nami:

Justyna Jarentowska

Adwokat, absolwentka studiów prawniczych prowadzonych na 
Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 
Lublinie. Ponadto, ukończyła stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie 
Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądach powszechnych i renomowanej kancelarii adwokackiej w Lublinie i Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym oraz zagadnieniach odszkodowawczych.

Joanna Pindelska – Sztylko

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat zajmuje się praktycznym stosowaniem przepisów prawa odszkodowawczego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Uprzednio pracowała jako asystent sędziego w warszawskich sądach rejonowych oraz prowadziła indywidualną kancelarię radcowską. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawie lokatorskim i prawie podatkowym.

Małgorzata Markowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie uczęszcza na stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych prowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem prac naukowych, które ukazały się w renomowanych czasopismach naukowych. Specjalizuje się w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowań z OC sprawy szkody, roszczeniach deliktowych, prawie wekslowym i w prawie karnym.

Joanna Widulińska-Leś

Specjalista ds. komunikacji, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz polityki zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Legitymuje się dyplomem SWPS w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, prawniczych i uwierzytelnionych. Specjalizuje się w tłumaczeniach pisemnych oraz ustnych. Tłumacz freelancer języka ogólnego, ekonomicznego i prawniczego. Wieloletni lektor języka angielskiego z certyfikatami Cambridge, Macmillan, Oxford oraz Pearson. Poza Kancelarią koordynuje egzaminy Cambridge. Wspiera Kancelarię w tłumaczeniach ustnych i pisemnych oraz zajmuję się obsługą klienta anglojęzycznego. Zapewnia kadrze szkolenia językowe.

KONTAKT

SKOWYRA & LEŚ KANCELARIA ADWOKATÓW SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa