Odszkodowania majątkowe

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne związane z prawem odszkodowań. Świadczona pomoc rozpoczyna się od ustalenia podstawy prawnej odpowiedzialności sprawcy szkody lub osoby obowiązanej do jej naprawienia, następnie zaś sprowadza się reprezentacji interesów naszych Klientów na etapie postępowania przedsądowego i sądowego. Wszelkie czynności podejmowane przez Kancelarię zmierzają do uzyskania na rzecz Klientów stosownych odszkodowań.
Kancelaria w szczególności zapewnia Klientom pomoc w zakresie prowadzenia spraw dotyczących:


- odszkodowań z tytułu błędów lekarskich (medycznych)

- odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

- odszkodowań z tytuły wypadków przy pracy

- odszkodowań z tytuły wywłaszczenia nieruchomości

- odszkodowań przewidzianych tzw. „specustawą drogową”

- odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu

- odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

- roszczeń o zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu

- roszczeń o zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem

- roszczeń o rentę odszkodowawczą

- roszczeń o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej i o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej

- roszczeń o rentę po śmierci osoby najbliższej

KONTAKT