Pomoc prawna w sprawach nieruchomości

Obsługa spraw z zakresu prawa nieruchomości jest jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Swoją praktyką zawodową i wiedzą służymy naszym Klientom w sprawach prowadzonych w przedmiocie:


- przywrócenia posiadania
- wydania nieruchomości
- eksmisji (opróżnienia lokalu)
- zasiedzenia nieruchomości
- założenia księgi wieczystej dla nieruchomości lub dokonania zmian w jej treści
- uzyskania odszkodowania z tytuły wywłaszczenia nieruchomości
- uzyskania odszkodowania w trybie przewidzianych „specustawą drogową”
- przeniesienia własności nieruchomości na rzecz samoistnego posiadacza nieruchomości w złej wierze
- zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

KONTAKT