Prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, podejmując się reprezentacji interesu Klientów m.in. poprzez:

- prowadzenie postępowań o rozwód (rozwiązanie małżeństwa)

- prowadzenie postępowań o separację

- prowadzenie postępowań o ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej

- prowadzenie postępowań o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów

- prowadzenie postępowań o ustalenie kontaktów

- prowadzenie postępowań o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite

- prowadzenie postępowań o przysposobienie (adopcję) i rozwiązanie przysposobienia

KONTAKT