Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie związanym z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Naszym Klientom pomagamy poprzez:


- reprezentację spółdzielni/wspólnoty w procesie związanym z zawieraniem umów i egzekucją ich zapisów (m.in. tworzenie umów, analiza treści umów, dochodzenie roszczeń związanych z klauzulami wynikającymi z treści umowy)

- reprezentację spółdzielni/wspólnoty w kontaktach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, celem zaspokojenia na drodze polubownej przysługujących spółdzielni/wspólnocie wierzytelności

- reprezentację spółdzielni/wspólnoty w procesie związanym z tzw. obsługą lokatorską (dochodzenie roszczeń od lokatorów, windykacja roszczeń)

- reprezentację spółdzielni/wspólnoty na etapie postępowania sądowego i na etapie postępowania egzekucyjnego, jeśli jego prowadzenie okaże się konieczne

- obsługę organów spółdzielni/wspólnoty

- opracowanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością spółdzielni/wspólnoty (np. regulaminów porządkowych)

KONTAKT