Sprawy upadłościowe

Skowyra i Leś Kancelaria Adwokatów Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie świadczy pomoc w zakresie obsługi prawnej dłużnika (upadłego), jak również obsługi prawnej wierzyciela, na wszystkich etapach postępowania upadłościowego (restrukturyzacyjnego). Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Doradztwo Kancelarii obejmuje w szczególności pomoc polegającą na:


- przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej) wraz z reprezentacją Klienta w toku właściwego postępowania sądowego

- przygotowaniu wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich jego rodzajach (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

- obsłudze prawnej wierzyciela na wszystkich etapach postępowania upadłościowego (restrukturyzacyjnego), w szczególności m.in. poprzez przygotowanie zgłoszeń wierzytelności i reprezentacji w Radzie Wierzycieli lub na Zgromadzeniach Wierzycieli

- reprezentowaniu Klienta w kontaktach z Wierzycielami

KONTAKT