Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz
10 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz

Zadzwoń do nas: +48 730 600 275

 

 

Skowyra i Leś

Kancelaria Adwokatów

Spółka partnerska

Aktualności / BLOG

Sąd orzekający o rozwodzie obligatoryjnie z urzędu orzeka o winie w rozkładzie pożycia ( o ile

małżonkowie zgodnie nie zażądają zaniechania orzeczenia o winie), o władzy rodzicielskiej nad

wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków (jeżeli są), o kontaktach rodziców z dzieckiem, o

wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i

wychowania dziecka, o sposobie korzystanie z mieszkania przez czas wspólnego w nim

zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków w przypadku gdy małżonkowie zajmują wspólnie

mieszkanie.

 

Na żądanie jednego z małżonków Sąd może orzec o eksmisji drugiego małżonka, w wypadkach

wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia

wspólne zamieszkiwanie oraz o podziale majątku wspólnego, na wniosek jednego z małżonków,

jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Na zgodny wniosek sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania, o ile podział jest możliwy,

albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego

opuszczenie, bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile przyznanie

mieszkania jednemu z małżonków jest możliwe.

Jakie kwestie muszą a jakie mogą być rozstrzygane przez Sąd w wyroku rozwodowym?
01 czerwca 2016
10 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz
10 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz

Copyright by Skowyra i Leś Kancelaria Adwokatów sp. p.

Created with WebWaveCMS